• 1 abr 2017 – Teatro Olimpo
  1 abr 2017 – Teatro Olimpo
 • 12 ago 2017 – Festas do Concelho
  12 ago 2017 – Festas do Concelho
 • 19 nov 2018 – Pedro Tochas
  19 nov 2018 – Pedro Tochas
 • 2 abr 2018 – Semana da Leitura
  2 abr 2018 – Semana da Leitura
 • 23 nov 2019 – “Ansião Depois de Abril”
  23 nov 2019 – “Ansião Depois de Abril”
 • 8 nov 2014 – ENCENA, Encontros de Teatro Amador do Concelho de Ansião
  8 nov 2014 – ENCENA, Encontros de Teatro Amador do Concelho de Ansião
 • 12 nov 2017 – ENCENA – Actuação do Teatro Meia Via
  12 nov 2017 – ENCENA – Actuação do Teatro Meia Via
 • 8 out 2018 – Os Dias da Vida Maior
  8 out 2018 – Os Dias da Vida Maior
 • 25 out 2014 – Workshop de guitarra
  25 out 2014 – Workshop de guitarra
 • 13 fev 2016 – Biblioteca Municipal
  13 fev 2016 – Biblioteca Municipal
 • 17 dez 2017 – Igreja Matriz de Avelar
  17 dez 2017 – Igreja Matriz de Avelar
 • 28 mai 2015 – Feira do Livro de Ansião
  28 mai 2015 – Feira do Livro de Ansião
 • 30 abr 2016 – VI Encontro de Orquestras Ligeiras
  30 abr 2016 – VI Encontro de Orquestras Ligeiras
 • 17 jan 2018 – Biblioteca Municipal
  17 jan 2018 – Biblioteca Municipal
 • 30 mai 2015 – Feira do Livro: Mário Mata
  30 mai 2015 – Feira do Livro: Mário Mata
 • 9 nov 2014 – ENCENA, Encontros de Teatro Amador do Concelho de Ansião
  9 nov 2014 – ENCENA, Encontros de Teatro Amador do Concelho de Ansião
 • 13 set 2020 – Música e Património
  13 set 2020 – Música e Património
 • 7 nov 2015 – Encena, Encontros de Teatro
  7 nov 2015 – Encena, Encontros de Teatro
 • 28 set 2019 – Jornada Teatrais
  28 set 2019 – Jornada Teatrais
 • 23 jan 2016 – Casa Museu dos Fósseis (Granja, Santiago da Guarda)
  23 jan 2016 – Casa Museu dos Fósseis (Granja, Santiago da Guarda)

About the author