• 8 ago 2015 – Festas do Concelho
  8 ago 2015 – Festas do Concelho
 • 9 ago 2015 – Festas do Concelho
  9 ago 2015 – Festas do Concelho
 • 24 jun 2020 – Urban Sketch
  24 jun 2020 – Urban Sketch
 • 12 set 2015 – Pedro Tochas actuou em Avelar
  12 set 2015 – Pedro Tochas actuou em Avelar
 • 12 jan 2017 – Aniversário do Teatro Olimpo
  12 jan 2017 – Aniversário do Teatro Olimpo
 • 24 jan 2015 – Feira dos Pinhões
  24 jan 2015 – Feira dos Pinhões
 • 25 nov 2017 – VII Encontro de Orquestras Ligeiras
  25 nov 2017 – VII Encontro de Orquestras Ligeiras
 • 25 mai 2019 – Jornadas Teatrais
  25 mai 2019 – Jornadas Teatrais
 • 28 dez 2015 – Retrospectiva do ano
  28 dez 2015 – Retrospectiva do ano
 • 20 abr 2019 – Filarmonias
  20 abr 2019 – Filarmonias
 • 10 fev 2020 – Grupo Olhos de Água
  10 fev 2020 – Grupo Olhos de Água
 • 22 nov 2019 – Padre António Freire
  22 nov 2019 – Padre António Freire
 • 29 out 2016 – “Livro dos Segredos”
  29 out 2016 – “Livro dos Segredos”
 • 29 dez 2015 – Retrospectiva do ano
  29 dez 2015 – Retrospectiva do ano
 • 23 jan 2018 – Jornadas Teatrais
  23 jan 2018 – Jornadas Teatrais
 • 18 fev 2015 – O vime: Documentário sobre cestaria
  18 fev 2015 – O vime: Documentário sobre cestaria
 • 24 fev 2019 – Jornadas Teatrais
  24 fev 2019 – Jornadas Teatrais
 • 11 ago 2018 – Cortejo Alegórico do Povo
  11 ago 2018 – Cortejo Alegórico do Povo
 • 27 jan 2016 – Feira dos Pinhões
  27 jan 2016 – Feira dos Pinhões
 • 3 jun 2017 – Feira do Livro
  3 jun 2017 – Feira do Livro

About the author