• 7 set 2019 – Forum Romano
  7 set 2019 – Forum Romano
 • 28 mar 2015 – Teatro Olimpo
  28 mar 2015 – Teatro Olimpo
 • 10 fev 2020 – Grupo Olhos de Água
  10 fev 2020 – Grupo Olhos de Água
 • 26 out 2014 – Trocovenda
  26 out 2014 – Trocovenda
 • 12 mai 2019 – À Roda dos Livros
  12 mai 2019 – À Roda dos Livros
 • 30 mai 2020 – Jornadas Teatrais
  30 mai 2020 – Jornadas Teatrais
 • 12 set 2015 – Pedro Tochas actuou em Avelar
  12 set 2015 – Pedro Tochas actuou em Avelar
 • 31 jul 2020 – Visconde Alfredo César Lopes Vieira
  31 jul 2020 – Visconde Alfredo César Lopes Vieira
 • 12 jan 2017 – Aniversário do Teatro Olimpo
  12 jan 2017 – Aniversário do Teatro Olimpo
 • 8 set 2017 – Complexo Monumental de Santiago da Guarda
  8 set 2017 – Complexo Monumental de Santiago da Guarda
 • 21 jan 2017 – Aniversário do Teatro Olimpo
  21 jan 2017 – Aniversário do Teatro Olimpo
 • 24 nov 2016 – ENCENA
  24 nov 2016 – ENCENA
 • 14 dez 2016 – CerciPenela
  14 dez 2016 – CerciPenela
 • 26 jan 2019 – Biblioteca Municipal
  26 jan 2019 – Biblioteca Municipal
 • 23 nov 2019 – “Ansião Depois de Abril”
  23 nov 2019 – “Ansião Depois de Abril”
 • 26 set 2020 – Jornadas Teatrais
  26 set 2020 – Jornadas Teatrais
 • 29 dez 2018 – Jornadas Teatrais
  29 dez 2018 – Jornadas Teatrais
 • 29 mar 2019 – “Os Músicos de Bremen”
  29 mar 2019 – “Os Músicos de Bremen”
 • 25 jun 2020 – Urban Sketch
  25 jun 2020 – Urban Sketch
 • 26 nov 2017 – Igreja Matriz de Alvorge
  26 nov 2017 – Igreja Matriz de Alvorge

About the author