• 10 fev 2020 – Grupo Olhos de Água
  10 fev 2020 – Grupo Olhos de Água
 • 12 jan 2017 – Aniversário do Teatro Olimpo
  12 jan 2017 – Aniversário do Teatro Olimpo
 • 9 ago 2014 – Festa do Concelho – Ansião
  9 ago 2014 – Festa do Concelho – Ansião
 • 21 jan 2017 – Aniversário do Teatro Olimpo
  21 jan 2017 – Aniversário do Teatro Olimpo
 • 10 ago 2019 – Aniversário da Biblioteca
  10 ago 2019 – Aniversário da Biblioteca
 • 25 jul 2020 – Jornadas Teatrais
  25 jul 2020 – Jornadas Teatrais
 • 8 nov 2015 – Encena, Encontros de Teatro
  8 nov 2015 – Encena, Encontros de Teatro
 • 16 jan 16 – Teatro Olimpo
  16 jan 16 – Teatro Olimpo
 • 27 abr 2019 – Jornadas Teatrais
  27 abr 2019 – Jornadas Teatrais
 • 14 jun 2019 – Maya Abu Al-Hayat
  14 jun 2019 – Maya Abu Al-Hayat
 • 14 fev 2020 – Biblioteca Municipal
  14 fev 2020 – Biblioteca Municipal
 • 29 ago 2020 – Jornadas Teatrais
  29 ago 2020 – Jornadas Teatrais
 • 7 jul 2019 – Praça ConVida
  7 jul 2019 – Praça ConVida
 • 9 ago 2014 – Festas do Concelho – Ansião
  9 ago 2014 – Festas do Concelho – Ansião
 • 28 set 2017 – Mosaico romano
  28 set 2017 – Mosaico romano
 • 29 jun 2019 – Jornadas Teatrais
  29 jun 2019 – Jornadas Teatrais
 • 20 jan 2019 – Concerto de Reis
  20 jan 2019 – Concerto de Reis
 • 13 jun 2019 – Susana Cecílio
  13 jun 2019 – Susana Cecílio
 • 30 dez 2018 – Coimbra Gospel Choir
  30 dez 2018 – Coimbra Gospel Choir
 • 1 jun 2020 – Dia Mundial da Criança
  1 jun 2020 – Dia Mundial da Criança

About the author