• 11 mai 2018 – Jornal de Sexta
  11 mai 2018 – Jornal de Sexta
 • 27 fev 2015 – Jornal de Sexta
  27 fev 2015 – Jornal de Sexta
 • 13 abr 2012 – Jornal de Sexta
  13 abr 2012 – Jornal de Sexta
 • 3 jan 2014 – Jornal de Sexta
  3 jan 2014 – Jornal de Sexta
 • 11 Março 2011 – Jornal de Sexta
  11 Março 2011 – Jornal de Sexta
 • 09Nov06- Jornal de Sexta 01
  09Nov06- Jornal de Sexta 01
 • 20 set 2013 – Jornal de Sexta
  20 set 2013 – Jornal de Sexta
 • 27 abr 2012 – Jornal de Sexta
  27 abr 2012 – Jornal de Sexta
 • Jornal de Sexta – 1ª parte – 15Jan2010
  Jornal de Sexta – 1ª parte – 15Jan2010
 • Jornal de Sexta 02 – 26 Mar 2010
  Jornal de Sexta 02 – 26 Mar 2010
 • 20 fev 2015 – Jornal de Sexta
  20 fev 2015 – Jornal de Sexta
 • 10 jun 2016 – Jornal de Sexta (antecipado)
  10 jun 2016 – Jornal de Sexta (antecipado)
 • 26 Mar 2010 – Jornal de Sexta 01
  26 Mar 2010 – Jornal de Sexta 01
 • 7 set 2018 – Jornal de Sexta
  7 set 2018 – Jornal de Sexta
 • 2 mai 2014: Jornal de Sexta
  2 mai 2014: Jornal de Sexta
 • 7 jun 2013 – Jornal de Sexta
  7 jun 2013 – Jornal de Sexta
 • 30 nov 2012 – Jornal de Sexta
  30 nov 2012 – Jornal de Sexta
 • 31 mar 2017 – Jornal de Sexta
  31 mar 2017 – Jornal de Sexta
 • 29 mai 2015 – Jornal de Sexta
  29 mai 2015 – Jornal de Sexta
 • 24 mai 2019 – Jornal de Sexta
  24 mai 2019 – Jornal de Sexta

About the author

Leave a Reply